spotkanie

Spotkanie informacyjne w ramach naboru 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (subregion wałbrzyski) Nabór nr FEDS.09.04-IP.01-062/23

Opublikowano: 06.02.2024
Dla kogo
Spotkanie informacyjne przeznaczone jest dla potencjalnych wnioskodawców w naborze
INFORMACJE O SPOTKANIU INFORMACYJNYM

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaprasza potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne spotkanie informacyjne w ramach naboru 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (subregion wałbrzyski); numer naboru FEDS.09.04-IP.01-062/23. Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.4 Transformacja gospodarcza.

 

Podczas spotkania przybliżymy zainteresowanym najważniejsze informacje o wymaganiach naboru oraz omówimy wymaganą dokumentację konkursową.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 14.02.2023 r. od godz. 10:00 w Świdnicy, w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej 47.

 

Chęć uczestnictwa należy zgłosić za pośrednictwem e-mail na adres szkolenia@dip.dolnyslask.pl w temacie wiadomości należy wskazać "Spotkanie 9.4.A ZIELONE 14.02.2024".

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin
, - |

Temat

Nabory