Nabory wniosków

Harmonogram naborów
sortuj wg
Kolejność
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku. Działanie 3.1 Ekotransport miejski i podmiejski – ZIT
Opublikowano: 10.04.2024
Nabór trwa

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT JOF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej...

Maksymalny procent dofinansowania

70%

Początek

12.04.2024

Koniec

21.06.2024

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.
Typ projektów:
7.7.G Wsparcie dialogu społecznego i budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Opublikowano: 09.04.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje nabór projektów w ramach Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, typ 7.7.G Wsparcie dialogu społecznego i budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego.   

...

Maksymalna wartość projektu

5 000 000 PLN.

Początek

11.04.2024

Koniec

22.05.2024

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku , Działania 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy.
Typ projektów:
7.4.E Wsparcie dialogu społecznego i budowania zdolności partnerów społecznych
Opublikowano: 09.04.2024
Nabór trwa

Przedmiot naboru, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu:
Nabór obejmuje nabór projektów w ramach Działania 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, 
typ 7.4.E Wsparcie dialogu społecznego i budowania zdolności partnerów...

Maksymalna wartość projektu

5 000 000 PLN.

Początek

11.04.2024

Koniec

22.05.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - ZIT
Opublikowano: 28.03.2024
Nabór trwa

Ogłoszony nabór obejmuje typy projektów: Typ 2.10.A. Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych.

Maksymalny procent dofinansowania

78%

Początek

03.04.2024

Koniec

14.06.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 5.2 Kultura i turystyka Nabór nr FEDS.05.02-IZ.00-086/24.
Nabór nr: FEDS.05.02-IZ.00-086/24 przeprowadzany w sposób konkurencyjny jest skierowany do Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze województwa dolnośląskiego.
Opublikowano: 28.03.2024

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Początek

18.04.2024

Koniec

10.05.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT
Opublikowano: 27.03.2024

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Początek

02.04.2024

Koniec

30.04.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska
2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska
Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego

Opublikowano: 21.03.2024
Nabór trwa

Ogłoszony nabór obejmuje typy projektów:

  • Typ projektu 6.1 B Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego (w tym instytucji kultury) oraz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych
     ...

Maksymalny procent dofinansowania

70%

Początek

22.03.2024

Koniec

14.05.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
Działanie 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT
Opublikowano: 20.03.2024
Nabór trwa

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT JOF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej...

Maksymalny procent dofinansowania

75%

Początek

23.03.2024

Koniec

17.05.2024

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.9 Aktywizacja osób na rynku pracy.
Typ projektów:
7.9.C Projekty skierowane do osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa
Opublikowano: 12.03.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje nabór projektów w ramach Działania 7.9 Aktywizacja osób na rynku pracy, 
typ 7.9.C Projekty skierowane do osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, odchodzących...

Maksymalny poziom/kwota dofinansowania projektów

90% (70% środki UE, 20% współfinansowanie z budżetu państwa)

Początek

14.03.2024

Koniec

24.04.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.1 Dostęp do edukacji
Opublikowano: 05.03.2024
Nabór zakończony

Ogłoszony nabór obejmuje typ projektu 8.1.H Programy stypendialne (sposób niekonkurencyjny).


Projekt zakłada wsparcie finansowe uczących się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością mieszkających na terenie powiatów województwa...

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Początek

07.03.2024

Koniec

21.03.2024