Informacja dla wnioskodawców naboru nr FEDS.09.04-IP.01-062/23 załączenie instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Opublikowano: 06.02.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że w naborze konkurencyjnym nr FEDS.09.04-IP.01-062/23 Działanie 09.04 Transformacja gospodarcza Typ projektów: 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (subregion wałbrzyski) załączona została instrukcja wypełniania wniosku.

Więcej informacji na stronie naboru w części „dokumenty”.

Spis treści
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin